در اپیزود بیست و سوم، درباره فیلم جدید تام هاردی Venom از دنیای کامیک Marvel صحبت می کنیم. مدت زمان این اپیزود 19 دقیقه است.

:headphones:مستقیم دانلود کنید :headphones: