رفتیم کوه و همونجا تو طبیعت نسبتا بکر یه پادکست جذاب با حمید ضبط کردیم.

در یوتیوب تماشا کنید: https://www.youtube.com/watch?v=7ahPANjM6LY