انگلیسی مرتبط با بدنسازی و اخبار حول مسابقات Mr.Olympia رو در این اپیزود دنبال کنید. مدت زمان 18 دقیقه است.

مستقیم در یوتیوب تماشا کنید: https://youtu.be/ANjpTjtB5n8