در این اپیزود با فیلم اوپنهایمر کلی انگلیسی یادگرفتیم. مدت زمان این اپیزود 24 دقیقه است. 

مستقیم در یوتیوب تماشا کنید: https://youtu.be/a-wMA0_oUB8