حمید و سمسون دو تا مجری و خبرنگار انگلیسی اینجا هستند تا با هم درباره کمال گرایی در زبان انگلیسی صحبت کنیم. این اپیزود رو از یوتیوب تماشا کنید یا در بخش پادکست ها از کَست باکس به شکل صوتی بشنوید.

مستقیم در یوتیوب تماشا کنید: https://youtu.be/1zoBVfWNGIw