پارمیدا صباغ و سمسون اینجا هستند که راجع به لهجه و تکنیک Shadowing با هم صحبت کنیم. این اپیزود رو از یوتیوب تماشا کنید یا در بخش پادکست ها از کَست باکس به شکل صوتی بشنوید.

مستقیم در یوتیوب تماشا کنید: https://youtu.be/C2PDhJjXBEU