در اپیزود چهاردهم، من با مهمان درجه یک مهندس آی تی، احسان ستاره دان صحبت می کنم و در مورد نقش زبان انگلیسی در زندگی و کارش ازش می پرسم. مدت زمان این اپیزود 26 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: