در اپیزود بیست و دوم، با سمسون سیز زنده از لندن صحبت می کنیم و کلی انگلیسی با کیفیت یاد می گیریم. زمان پادکست 26 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: