در اپیزود پانزدهم، درباره فیلم فوق العاده ی Dune با هم صحبت می کنیم و کلی انگلیسی با کیفیت یاد می گیریم. مدت زمان این اپیزود 24 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: