در اپیزود دوازدهم، من با شما در مورد آخرین اخبار از دو تا روزنامه نیویورک تایمز و تهران تایمز صحبت می کنم و انگلیسی جالب و به درد بخوری رو با هم یاد می گیریم. مدت زمان این اپیزود 17 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: