کول تاک


Cool Talk - Episode 54 اپیزود پنجاه و چهار پادکست آموزش زبان کول تاک

/post-41

اپیزود 54 درباره موضوعات مربوط به آزمون ایلتس و کیفیت پایین محتوای تولید شده زبانی در پلتفرم هایی مثل اینستاگرام صحبت می کنه.


Cool Talk - Episode 53 اپیزود پنجاه و سه کول تاک

/post-40

اپیزود 53 درباره قسمت دوم فیلم Dune هست که به تازگی منتشر شده و جون میده برای یادگیری زبان انگلیسی با کیفیت!


Cool Talk - Episode 52 اپیزود پنجاه و دو کول تاک

/post-39

اولین اپیزود سال اینجاست و ما با هم درباره فیلم Road House با بازی جیک جیلنهال صحبت می کنیم و کلی زبان انگلیسی با کیفیت یاد می گیریم.


Cool Talk - Episode 51 اپیزود پنجاه و یک کول تاک

/post-37

حمید و سمسون دو تا مجری و خبرنگار انگلیسی اینجا هستند تا با هم درباره کمال گرایی در زبان انگلیسی صحبت کنیم.


Cool Talk - Episode 50 اپیزود پنجاه کول تاک

/post-36

پارمیدا صباغ و سمسون اینجا هستند که راجع به لهجه و تکنیک Shadowing با هم صحبت کنیم.


Cool Talk - Episode 49 اپیزود چهل و نه کول تاک

/post-35

در این اپیزود با فیلم اوپنهایمر کلی انگلیسی یادگرفتیم.


Cool Talk - Episode 47 اپیزود چهل و هفت کول تاک

/post-33

این اپیزود درباره فعل های دردسر سازدر انگلیسی با سم صحبت کردیم.


Cool Talk - Episode 46 اپیزود چهل و شش کول تاک

/post-32

در این اپیزود کلی محتوای زبانی درجه یک از ویدئوهای اینستاگرام و کامنت های انگلیسی زبان ها یاد می گیریم.


Cool Talk - Episode 44 اپیزود چهل و چهار کول تاک

/post-31

رفتیم کوه و همونجا تو طبیعت نسبتا بکر یه پادکست جذاب با حمید ضبط کردیم.


Cool Talk - Episode 45 اپیزود چهل و پنج کول تاک

/post-30

سمسون سیز رفیق قدیمی برگشته تا با هم درباره Role Models صحبت کنیم.