مقالات

مقالات آموزشی مربوط به زبان انگلیسی

چهار نکته جالب درباره لهجه که شاید ندانید

چهار نکته جالب درباره لهجه که شاید ندانید

مجمع جهانی اقتصاد برآورد می‌کند که بیش از ۱،۵ میلیارد نفر در جهان به زبان انگلیسی تکلم می‌کنند و این به معنای تعداد زیادی لهجه‌های گوناگون در جهان است. اما لهجه‌ها چطور به‌وجود می‌آیند و چگونه دگرگون می‌شوند؟