Dune


Cool Talk - Episode 20 اپیزود بیستم کول تاک

/post-19

در اپیزود پانزدهم، درباره فیلم فوق العاده ی Dune با هم صحبت می کنیم و کلی انگلیسی با کیفیت یاد می گیریم.