Dune


Cool Talk - Episode 53 اپیزود پنجاه و سه کول تاک

/post-40

اپیزود 53 درباره قسمت دوم فیلم Dune هست که به تازگی منتشر شده و جون میده برای یادگیری زبان انگلیسی با کیفیت!


Cool Talk - Episode 20 اپیزود بیستم کول تاک

/post-19

در اپیزود پانزدهم، درباره فیلم فوق العاده ی Dune با هم صحبت می کنیم و کلی انگلیسی با کیفیت یاد می گیریم.