لندن


Cool Talk - Episode 22 اپیزود بیست و دوم کول تاک

/post-21

در اپیزود بیست و دوم، با سمسون سیز زنده از لندن صحبت می کنیم و کلی انگلیسی با کیفیت یاد می گیریم.