تام هاردی


Cool Talk - Episode 23 اپیزود بیست و سوم کول تاک

/post-22

در اپیزود بیست و سوم، درباره فیلم جدید تام هاردی Venom از دنیای کامیک Marvel صحبت می کنیم.