اپیزود49


Cool Talk - Episode 49 اپیزود چهل و نه کول تاک

/post-35

در این اپیزود با فیلم اوپنهایمر کلی انگلیسی یادگرفتیم.