اپیزود 44


Cool Talk - Episode 44 اپیزود چهل و چهار کول تاک

/post-31

رفتیم کوه و همونجا تو طبیعت نسبتا بکر یه پادکست جذاب با حمید ضبط کردیم.