احسان ستاره دان


Cool Talk - Episode 14 اپیزود چهاردهم کول تاک

/post-17

در اپیزود چهاردهم، من با مهمان درجه یک مهندس آی تی، احسان ستاره دان صحبت می کنم و در مورد نقش زبان انگلیسی در زندگی و کارش ازش می پرسم.