کول تاک


Cool Talk - Episode 15 اپیزود پانزدهم کول تاک

/post-18

در اپیزود پانزدهم، من با شما در مورد آخرین اخبار از سخنرانی جو بایدن بگیر تا طرح صیانت در رسانه های انگلیسی زبان صحبت می کنم.


Cool Talk - Episode 14 اپیزود چهاردهم کول تاک

/post-17

در اپیزود چهاردهم، من با مهمان درجه یک مهندس آی تی، احسان ستاره دان صحبت می کنم و در مورد نقش زبان انگلیسی در زندگی و کارش ازش می پرسم.


Cool Talk - Episode 13 اپیزود سیزدهم کول تاک

/post-16

در اپیزود سیزدهم، با شما در مورد اخبار و گیم های جالب صحبت می کنم.


Cool Talk - Episode 12 اپیزود دوازدهم کول تاک

/post-15

در اپیزود دوازدهم، من با شما در مورد آخرین اخبار از دو تا روزنامه نیویورک تایمز و تهران تایمز صحبت می کنم و انگلیسی جالب و به درد بخوری رو با هم یاد می گیریم.


Cool Talk - Episode 11 اپیزود یازدهم کول تاک

/post-14

در اپیزود یازدهم، من با سارا آدیما، مجری شبکه پرس تی وی و آی فیلم و شاگرد قدیمی خودم، درباره زبان انگلیسی و نقشی که این زبان در زندگی شخصی و حرفه ایش ایفا کرده صحبت می کنم.


Cooltalk - Episode 10 اپیزود دهم کول تاک

/post-12

در اپیزود دهم، من در مورد اخبار جدید مثل انتخابات ایران که توسط رسانه های خارجی پوشش داده شد با شما صحبت می کنم و کلی انگلیسی یادمی گیریم.


Cooltalk - Episode 7 اپیزود هفتم کول تاک

/post-9

در اپیزود هفتم،با مسعود پیغمبرزاده، مدرس حرفه ای زبان ساکن ترکیه درباره زبان انگلیسی، بهترین روش های یادگیری و کلی موضوع دیگه صحبت می کنم.


Cooltalk - Episode 6 اپیزود ششم کول تاک

/post-8

در اپیزود 6 من با شما در مورد اخبار جدید و داغ صحبت می کنم و کلی زبان انگلیسی یاد می گیریم.


Cooltalk - Episode 5 اپیزود پنجم کول تاک

/post-7

در اپیزود پنجم، وحیده "ویو"، پادکستر حرفه ای انگلیسی مهمان من هست. انرژی و اطلاعات "ویو" فوق العاده ست و راجع به کلی موضوع جالب هم به انگلیسی و هم به فارسی صحبت می کنیم.


Cooltalk - Episode 4 اپیزود چهارم کول تاک

/post-5

در اپیزود چهارم، شهاب آل اسحاق، مهمان پادکست کول تاک هست که در زمینه تبلیغات و تولید محتوای انگلیسی و فارسی فعالیت می کنه و با هم راجع به کلی موضوع جالب مثل مستر کلاس و پول درآوردن از زبان صحبت می کنیم.