فرندرز


Cooltalk - Episode 8 اپیزود هشتم کول تاک

/post-10

در اپیزود هشتم، که اپیزود ویژه F.R.I.E.N.D.S REUNION هست من با شما در مورد این دور هم جمع شدن مجدد بازیگرها و عوامل سریال فرندز بعد از سال ها صحبت می کنم و با هم کلی زبان انگلیسی یاد می گیریم.