طرح صیانت


Cool Talk - Episode 15 اپیزود پانزدهم کول تاک

/post-18

در اپیزود پانزدهم، من با شما در مورد آخرین اخبار از سخنرانی جو بایدن بگیر تا طرح صیانت در رسانه های انگلیسی زبان صحبت می کنم.