Road House


Cool Talk - Episode 52 اپیزود پنجاه و دو کول تاک

/post-39

اولین اپیزود سال اینجاست و ما با هم درباره فیلم Road House با بازی جیک جیلنهال صحبت می کنیم و کلی زبان انگلیسی با کیفیت یاد می گیریم.