Cool Talk


Cool Talk - Episode 54 اپیزود پنجاه و چهار پادکست آموزش زبان کول تاک

/post-41

اپیزود 54 درباره موضوعات مربوط به آزمون ایلتس و کیفیت پایین محتوای تولید شده زبانی در پلتفرم هایی مثل اینستاگرام صحبت می کنه.


Cool Talk - Episode 53 اپیزود پنجاه و سه کول تاک

/post-40

اپیزود 53 درباره قسمت دوم فیلم Dune هست که به تازگی منتشر شده و جون میده برای یادگیری زبان انگلیسی با کیفیت!