وحیده ویو


Cooltalk - Episode 5 اپیزود پنجم کول تاک

/post-7

در اپیزود پنجم، وحیده "ویو"، پادکستر حرفه ای انگلیسی مهمان من هست. انرژی و اطلاعات "ویو" فوق العاده ست و راجع به کلی موضوع جالب هم به انگلیسی و هم به فارسی صحبت می کنیم.