مقاله


چرا در حرف زدن به یک زبان خارجی لهجه پیدا می‌کنیم؟

/post-38

هرچند امروزه بسیاری از زبان‌آموزان خواندن و نوشتن به زبان مقصد را یاد می‌گیرند با این حال اکثرا گله دارند که نمی‌توانند لهجه را به خوبی ادا کنند. چرا این اتفاق می‌افتد و چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد؟