سارا آدیما


Cool Talk - Episode 11 اپیزود یازدهم کول تاک

/post-14

در اپیزود یازدهم، من با سارا آدیما، مجری شبکه پرس تی وی و آی فیلم و شاگرد قدیمی خودم، درباره زبان انگلیسی و نقشی که این زبان در زندگی شخصی و حرفه ایش ایفا کرده صحبت می کنم.