زبان انگلیسی


Cool Talk - Episode 38 اپیزود سی و هشتم کول تاک

/post-28

در این اپیزود با غزاله تقی نژاد، یک استاد زبان درجه یک و استعداد فوق العاده در زبان انگلیسی، صحبت کردم و درباره تاریخچه و روش زبان خواندنش حرف زدیم.