ریدلی اسکات


Cool Talk - Episode 24 اپیزود بیست و چهارم کول تاک

/post-23

اپیزود بیست و چهار اختصاص داره به آخرین ساخته حماسی و جذاب ریدلی اسکات، فیلم The Last Duel. کلی زبان انگلیسی یاد می گیریم.