مسعود پیغمبرزاده


Cooltalk - Episode 7 اپیزود هفتم کول تاک

/post-9

در اپیزود هفتم،با مسعود پیغمبرزاده، مدرس حرفه ای زبان ساکن ترکیه درباره زبان انگلیسی، بهترین روش های یادگیری و کلی موضوع دیگه صحبت می کنم.