در اپیزود هفتم،با مسعود پیغمبرزاده، مدرس حرفه ای زبان ساکن ترکیه درباره زبان انگلیسی، بهترین روش های یادگیری و کلی موضوع دیگه صحبت می کنم. این اپیزود 31 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: