در اپیزود 6 من با شما در مورد اخبار جدید و داغ صحبت می کنم و کلی زبان انگلیسی یاد می گیریم. این اپیزود 20 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: