در اپیزود پانزدهم، من با شما در مورد آخرین اخبار از سخنرانی جو بایدن بگیر تا طرح صیانت در رسانه های انگلیسی زبان صحبت می کنم. مدت زمان این اپیزود 19 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: