در اپیزود دهم، من در مورد اخبار جدید مثل انتخابات ایران که توسط رسانه های خارجی پوشش داده شد با شما صحبت می کنم و کلی انگلیسی یادمی گیریم. این اپیزود 11 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: