در اپیزود نهم، با مهمان درجه یک، سارا B، کارشناس تخصصی شرکت های دارویی ساکن عمان در مورد زبان و نقشی که زبان انگلیسی در زندگی اش داشته صحبت می کنیم. این اپیزود 26 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: