پادکست و ویدئوها


Cooltalk - Episode 5 اپیزود پنجم کول تاک

Cooltalk - Episode 5 اپیزود پنجم کول تاک

در اپیزود پنجم، وحیده "ویو"، پادکستر حرفه ای انگلیسی مهمان من هست. انرژی و اطلاعات "ویو" فوق العاده ست و راجع به کلی موضوع جالب هم به انگلیسی و هم به فارسی صحبت می کنیم.
Cooltalk - Episode 4 اپیزود چهارم کول تاک

Cooltalk - Episode 4 اپیزود چهارم کول تاک

در اپیزود چهارم، شهاب آل اسحاق، مهمان پادکست کول تاک هست که در زمینه تبلیغات و تولید محتوای انگلیسی و فارسی فعالیت می کنه و با هم راجع به کلی موضوع جالب مثل مستر کلاس و پول درآوردن از زبان صحبت می کنیم.
Cooltalk - Episode 3 اپیزود سوم کول تاک

Cooltalk - Episode 3 اپیزود سوم کول تاک

در اپیزود سوم، رضا فرانکلین، دوست درجه یک ایرانی-آمریکایی من، مهمان پادکست کول تاک هست و با هم راجع به کلی موضوع باحال مثل فیلم، زبان،موزیک صحبت می کنیم.این اپیزود 27 دقیقه است.